Studies

About correspondence testing and mystery shopping in general

 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2023). In the name of the neighbor: The associations between racial attitudes, intergroup contacts, ethnic diversity and the perception of names in the Dutch speaking part of Belgium. Society, 60, 78-92.
 • Verhaeghe, P.P. (2022). Correspondence studies. In: Zimmermann K.F. (eds) Handbook of Labor, Human Resources and Population Economics. Springer, Cham.
 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2022). Signaling ethnic-national origin through names? The perception of names from an intersectional perspective. Plos One
 • Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P., Lippens, L., Baert, S. (2022). Ethnic discrimination on paper: Uncovering realtors’ willingness to discriminate with mystery mails. Journal of Applied Economic Letters.
 • Verhaeghe, P.P. (2021). Praktijktesten: Springplank naar mensenrechten? In: Adam, I., Adefioye, T., D’Agostino, S. e.a. (red.) Migratie, Gelijkheid en Racisme. 44 opinies(p. 239-242). Brussel: ASP Academic and Scientific Publishers.
 • Verhaeghe, P.P. (2021). Discrimination tests: A potential stepping stone for human rights? In: Adam, I., Adefioye, T., D’Agostino, S. et al. (eds.) Migration, Equality and Racism. 44 opinions. (p. 224-227). Brussel: ASP Academic and Scientific Publishers.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K. (2020). How many correspondence tests are enough to detect discrimination among single agents? A longitudinal study on the Belgian real estate market. GLO Discussion Paper Series 678. Global Labor Organization (GLO).
 • Verhaeghe, P.P., Lamberts, M., Winters, S., Van Hiel, A., Vermeir, D., Baert, S., Verstraete, J., Sottiaux, S. (2020). Eindrapport van het Centraal Expertencomité tegen discriminatie. Brussel: Möbbius.
 • Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mystery shopping en discriminatie. Berchem: Uitgeverij EPO.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K. (2017). Praktijktesten: van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument tegen discriminatie? [Volledig artikel]

Short-term rentals (Airbnb)

 • Verhaeghe, P.P., Martiniello, B., Endrich, M., Van Landschoot, L. (2023). Ethnic Discrimination on the Shared Short-Term Rental Market of Airbnb: Evidence from a Correspondence Study in Belgium. International Journal of Hospitality Management, 109, 103423.
 • Verhaeghe, P.P., Marek, E. (2022). De ontwikkeling van Airbnb in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor en tijdens de Covid-19 pandemie. Ruimte en Maatschappij, 13, 9-32.
 • Endrich, M., Verhaeghe, P.P., Costa, R., Imeraj, L., Gadeyne, S. (2022). The spatial distribution of Airbnb providers in Brussels. Different drivers for different types of hosts? Consumer Behavior in Tourism and Hospitality. 17, 297-311.

Discrimination on the housing market

 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2023). Different names, different discrimination? How perceptions of names can explain rental discrimination. Frontiers in Sociology, 8.
 • Ghekiere, A., Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2023). Identifying Rental Discrimination on the Flemish Housing Market: An Intersectional Approach. Ethnic and Racial Studies.
 • Ghekiere, A., D’hondt, F., Derous, E., Schelfhout, S., Verhaeghe, P.P. (2023). Reducing Ethnic Discrimination in Rental Applications: The Development of a Training Intervention. Housing Studies, 40.
 • Verhaeghe, P.P., Dincer, E., Luis Vieira, A. (2023). Sensibiliserende en juridische praktijktesten op de Gentse woningmarkt. [Onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Martiniello, B., Bourabain, D. (2022). Ethnic prejudices and public support for anti-discrimination policies on the housing market. Ethnicities.
 • Verhaeghe, P.P., De Coninck, D. (2022). Rental discrimination, perceived threat and public attitudes toward immigration and refugees. Ethnic and Racial Studies, 45, 1371-1393.
 • Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P., Baert, S., Derous, E., Schelfhout, S. (2022). Introducing a vignette experiment to study mechanisms of ethnic discrimination on the housing market. PLoS ONE, 17, e0276698
 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2022). Does the neighborhood of the dwelling and the real estate agency matter? Geographical differences in ethnic discrimination on the rental housing market. Urban Studies.
 • Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P. (2022). How does ethnic discrimination on the housing market differ across neighborhoods and real estate agencies. Journal of Housing Economics, 55, 101820.
 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2022). Discriminatie door makelaars op de huurwoningmarkt van Antwerpen: de sensibiliserende meting. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Martiniello, B., Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P. (2022). Discriminatie op de huurwoningmarkt van Brugge. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Bielen, S., Verhaeghe, P.P., Vaes, D., Daniels. L. (2021). Discriminatie op de huurwoningmarkt van de Limburgse mijngemeenten. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Ghekiere, A. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on ethnic discrimination on the housing market. European Societies23 (special issue), S384-S399.
 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2021). Discriminatie op de huurwoningmarkt van Leuven. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Martiniello, B., Ghekiere, A. (2020). Discriminatie door makelaars op de huurwoningmarkt van Antwerpen. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2020). Ethnic discrimination on the housing market of Wallonia: an explorative study. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Ghekiere, A. (2020). Is de etnische discriminatie op de Gentse woningmarkt structureel gedaald? [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2020). Etnische discriminatie op de huurwoningmarkt van Kortrijk. Een explorerende studie. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Verstraete, J., Vermeir, D., De Decker, P. (2020). Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verstraete, J., Verhaeghe, P.P. (2020). Ethnic discrimination upon request? Real estate agents’ strategies for discriminatory questions of clients. Journal of Housing and the Built Environment, 35, 703-721.
 • Verhaeghe, P.P., Dumon, M. (2019). Discrimibrux 2019. Discriminatie door vastgoedmakelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Platform Praktijktesten Nu (2018). Etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen.  [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2018). Juridische praktijktesten naar discriminatie op de private huurwoningmarkt in Gent: De reactieve fase. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2018). Discriminatie van homoseksuele en lesbische koppels op de huurwoningmarkt in Gent. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Mastari, L. (2018). Mystery shopping bij makelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2017). Juridische praktijktesten naar discriminatie op de private huurwoningmarkt in Gent: De proactieve fase. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Demart, S. e.a. (2017). Discrimibrux. Discriminatie door vastgoedmakelaars op de private huurwoningmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2016). Discrimination of tenants with a visual impairment on the housing market: empirical evidence from correspondence tests. Disability and Health Journal, 9, 234-238.

Discrimination in education

 • Bourabain. D., Verhaeghe, P.P. (2023). Equality for all? Support for Equal Opportunity Among Professors in Europe. Sociology Compass, 17, e13039.
 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2021). Shiny on the Outside, Rotten on the Inside? Perceptions of Female Early Career Researchers on Diversity Policies in Higher Education Institutions. Higher Education Policy.
 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2020). School of choice or schools’ choice? Intersectional correspondence testing on ethnic and class discrimination in the enrollment procedure to Flemish kindergarten. Race, Ethnicity and Education.

Discrimination on the labour market

 • Verhaeghe, P.P. (2022). Presentatie over het gebruik van praktijktesten en mystery calls in de strijd tegen discriminatie op de Brusselse arbeidsmarkt, in de hoorzitting van 15 juni 2022 van het Brussels Parlement. (agenda, presentatie en opname).
 • Lippens, L., Baert, S., Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P., Derous, E. (2022). Is labour market discrimination against ethnic minorities better explained by taste or statistics? A systematic review of the empirical evidence. Journal of Ethnic and Migration Studies, 48, 4243-4276. 
 • Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P. (2020). Het terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en instrumenten. [Volledig onderzoeksrapport]

Residential segregation

 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2019). Ethnic residential segregation: a family matter? An integration of Household composition characteristics into the residential segregation literature. European Journal of Population. In press.
 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2019). Ethnic residential segregation: a matter of ethnic minority household characteristics? Population, Space and Place. In Press.
 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2018). Should I stay or should I go? The association between upward socio-economic neighbourhood change and moving propensities. Environment and Planning A: Economy and Space, 50 (2), 370-390.
 • Verhaeghe, P.P. (2013). Ruimtelijke segregatie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ migrantengroepen in Gent. Ruimte & Maatschappij, 4 (4), 7-35. [Volledig manuscript]
 • Lannoo, S., Verhaeghe, P.P. e.a. (2012). Differences in social capital between urban and rural environments. Journal of Urban Affairs, 34 (4), 373-394.

Socio-economic inequalities

 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2015). Inequalities in social capital and their longitudinal effects on the labour market entry. Social Networks, 40, 174-184.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2015). Praktijktesten bij banken: is de bankwaarborg wel gewaarborgd? [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Li, Y., Van de Putte, B. (2012). Socio-economic and ethnic inequalities in social capital from the family among labour market entrants. European Sociological Review, 29 (4), 683-694.
 • Verhaeghe, P.P. (2011). De sociaaleconomische integratie van etnische minderheden: de rol van interklasse en interetnische contacten. MigrantenStudies, 27 (2), 205-214. [Volledig manuscript]

Everyday discrimination

 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2020). The conceptualization of everyday racism in research on the mental and physical health of ethnic and racial groups: a systematic review. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities.
 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2019). Could you help me, please? Intersectional field experiments on everyday discrimination in clothing stores. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45 (11), 2026-2044.

Migration

 • Leysen, B., Verhaeghe, P.P. (2022). Searching for migration: Estimating Japanese migration to Europe with Google Trends data. Quality & Quantity, In press.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2012). Migrant zkt. toekomst. Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie. Antwerpen: Garant. [Volledig manuscript]
 • Van der Bracht, K., Van de Putte, B., Verhaeghe, P.P. (2013). God Bless Our Children? The Role of Generation, Discrimination and Religious Context for Migrants in Europe. International Migration, 51 (3), 23-27.
 • Verhaeghe, P.P. (2014). De contouren van de etnische mozaïek. Samenleving en Politiek, 31 (3), 5-8. [Volledig manuscript]

Health sociology

 • Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Van de Putte, B. (2016). Is living in a high-rise building bad for your self-rated health? Journal of Urban Health, 93 (5), 884-898
 • Verhaeghe, P.P., Tampubolon, G. (2012). Individual social capital, neighbourhood deprivation, and self-rated health in England. Social Science & Medicine, 75 (2), 340-357.
 • Verhaeghe, P.P., Pattyn, E. e.a. (2012). The association between network social capital and self-rated health: Pouring old wine in new bottless. Health & Place, 18(2), 358-65.

Statistics