Studies

About correspondence testing and mystery shopping in general

 • Verhaeghe, P.P. (2021). Praktijktesten: Springplank naar mensenrechten? In: Adam, I., Adefioye, T., D’Agostino, S. e.a. (red.) Migratie, Gelijkheid en Racisme. 44 opinies(p. 239-242). Brussel: ASP Academic and Scientific Publishers.
 • Verhaeghe, P.P. (2021). Discrimination tests: A potential stepping stone for human rights? In: Adam, I., Adefioye, T., D’Agostino, S. et al. (eds.) Migration, Equality and Racism. 44 opinions. (p. 224-227). Brussel: ASP Academic and Scientific Publishers.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K. (2020). How many correspondence tests are enough to detect discrimination among single agents? A longitudinal study on the Belgian real estate market. GLO Discussion Paper Series 678. Global Labor Organization (GLO).
 • Verhaeghe, P.P., Lamberts, M., Winters, S., Van Hiel, A., Vermeir, D., Baert, S., Verstraete, J., Sottiaux, S. (2020). Eindrapport van het Centraal Expertencomité tegen discriminatie. Brussel: Möbbius.
 • Verhaeghe, P.P. (2017). Liever Sandra dan Samira? Over praktijktesten, mystery shopping en discriminatie. Berchem: Uitgeverij EPO.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K. (2017). Praktijktesten: van onderzoeksmethode naar beleidsinstrument tegen discriminatie? [Volledig artikel]

Discrimination on the labour market

 • Lippens, L., Baert, S., Ghekiere, A., Verhaeghe, P.P., Derous, E. (2020). Is labour market discrimination against ethnic minorities better explained by taste or statistics? A systematic review of the empirical evidence. IZA Discussion paper No. 13523.
 • Baert, S., Lamberts, M., Verhaeghe, P.P. (2020). Het terugdringen van arbeidsmarktdiscriminatie in de Vlaamse sectoren: academische visie en instrumenten. [Volledig onderzoeksrapport]

Short-term rentals (Airbnb)

 • Marek, E., Costa, R., Verhaeghe, P.P., Imeraj, L., Gadeyne, S. (2021). The spatial distribution of Airbnb providers in Brussels. Different drivers for different types of hosts? [Draft version 6th of September 2021]

Discrimination on the housing market

 • Verhaeghe, P.P., De Coninck, D. (2021). Rental discrimination, perceived threat and public attitudes toward immigration and refugees. Ethnic and Racial Studies. Accepted for publication.
 • Verhaeghe, P.P., Ghekiere, A. (2021). The impact of the Covid-19 pandemic on ethnic discrimination on the housing market. European Societies23 (special issue), S384-S399.
 • Martiniello, B., Verhaeghe, P.P. (2021). Discriminatie op de huurwoningmarkt van Leuven. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Martiniello, B., Ghekiere, A. (2020). Discriminatie door makelaars op de huurwoningmarkt van Antwerpen. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2020). Ethnic discrimination on the housing market of Wallonia: an explorative study. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Ghekiere, A. (2020). Is de etnische discriminatie op de Gentse woningmarkt structureel gedaald? [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2020). Etnische discriminatie op de huurwoningmarkt van Kortrijk. Een explorerende studie. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Verstraete, J., Vermeir, D., De Decker, P. (2020). Discriminatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid op de huurwoningmarkt in Mechelen. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verstraete, J., Verhaeghe, P.P. (2020). Ethnic discrimination upon request? Real estate agents’ strategies for discriminatory questions of clients. Journal of Housing and the Built Environment, 35, 703-721.
 • Verhaeghe, P.P., Dumon, M. (2019). Discrimibrux 2019. Discriminatie door vastgoedmakelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2019. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Platform Praktijktesten Nu (2018). Etnische discriminatie op de private huurwoningmarkt in Antwerpen.  [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2018). Juridische praktijktesten naar discriminatie op de private huurwoningmarkt in Gent: De reactieve fase. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2018). Discriminatie van homoseksuele en lesbische koppels op de huurwoningmarkt in Gent. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Mastari, L. (2018). Mystery shopping bij makelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P. (2017). Juridische praktijktesten naar discriminatie op de private huurwoningmarkt in Gent: De proactieve fase. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Demart, S. e.a. (2017). Discrimibrux. Discriminatie door vastgoedmakelaars op de private huurwoningmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2016). Discrimination of tenants with a visual impairment on the housing market: empirical evidence from correspondence tests. Disability and Health Journal, 9, 234-238.

Residential segregation

 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2019). Ethnic residential segregation: a family matter? An integration of Household composition characteristics into the residential segregation literature. European Journal of Population. In press.
 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2019). Ethnic residential segregation: a matter of ethnic minority household characteristics? Population, Space and Place. In Press.
 • Coenen, A., Verhaeghe, P.P., Van de Putte, B. (2018). Should I stay or should I go? The association between upward socio-economic neighbourhood change and moving propensities. Environment and Planning A: Economy and Space, 50 (2), 370-390.
 • Verhaeghe, P.P. (2013). Ruimtelijke segregatie van ‘oude’ en ‘nieuwe’ migrantengroepen in Gent. Ruimte & Maatschappij, 4 (4), 7-35. [Volledig manuscript]
 • Lannoo, S., Verhaeghe, P.P. e.a. (2012). Differences in social capital between urban and rural environments. Journal of Urban Affairs, 34 (4), 373-394.

Socio-economic inequalities

 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2015). Inequalities in social capital and their longitudinal effects on the labour market entry. Social Networks, 40, 174-184.
 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2015). Praktijktesten bij banken: is de bankwaarborg wel gewaarborgd? [Volledig onderzoeksrapport]
 • Verhaeghe, P.P., Li, Y., Van de Putte, B. (2012). Socio-economic and ethnic inequalities in social capital from the family among labour market entrants. European Sociological Review, 29 (4), 683-694.
 • Verhaeghe, P.P. (2011). De sociaaleconomische integratie van etnische minderheden: de rol van interklasse en interetnische contacten. MigrantenStudies, 27 (2), 205-214. [Volledig manuscript]

Discrimination in education

 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2021). ). Shiny on the Outside, Rotten on the Inside? Perceptions of Female Early Career Researchers on Diversity Policies in Higher Education Institutions. Higher Education Policy.
 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2020). School of choice or schools’ choice? Intersectional correspondence testing on ethnic and class discrimination in the enrollment procedure to Flemish kindergarten. Race, Ethnicity and Education.

Everyday discrimination

 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2020). The conceptualization of everyday racism in research on the mental and physical health of ethnic and racial groups: a systematic review. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities.
 • Bourabain, D., Verhaeghe, P.P. (2019). Could you help me, please? Intersectional field experiments on everyday discrimination in clothing stores. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45 (11), 2026-2044.

Migration

 • Verhaeghe, P.P., Van der Bracht, K., Van de Putte, B. (2012). Migrant zkt. toekomst. Gent op een keerpunt tussen oude en nieuwe migratie. Antwerpen: Garant. [Volledig manuscript]
 • Van der Bracht, K., Van de Putte, B., Verhaeghe, P.P. (2013). God Bless Our Children? The Role of Generation, Discrimination and Religious Context for Migrants in Europe. International Migration, 51 (3), 23-27.
 • Verhaeghe, P.P. (2014). De contouren van de etnische mozaïek. Samenleving en Politiek, 31 (3), 5-8. [Volledig manuscript]

Health sociology

 • Verhaeghe, P.P., Coenen, A., Van de Putte, B. (2016). Is living in a high-rise building bad for your self-rated health? Journal of Urban Health, 93 (5), 884-898
 • Verhaeghe, P.P., Tampubolon, G. (2012). Individual social capital, neighbourhood deprivation, and self-rated health in England. Social Science & Medicine, 75 (2), 340-357.
 • Verhaeghe, P.P., Pattyn, E. e.a. (2012). The association between network social capital and self-rated health: Pouring old wine in new bottless. Health & Place, 18(2), 358-65.

Statistics